Các chức năng của Nxfilter

– Thiết lập chính sách theo người sử dụng và theo nhóm
– Không hạn chế số người dùng và các chính sách thiết lập
– Sử dụng bộ đệm DNS cục bộ giúp tăng tốc độ Internet
– Sử dụng Bộ đệm DNS Persistent để ngăn chặn việc không phân giải được DNS
– Hỗ trợ công nghệ clustering để chạy cân bằng tải và tăng khả năng chịu lỗi
– Tích hợp Active Directory và eDirectory
– Tích hợp mô dun xác thực máy chủ DNS
– Cho phép lọc từ xa với phần mềm NxClient
– Cho phép kiểm soát theo ứng dụng với phần mềm NxClient
– Hỗ trợ Chromebook
– Kiểm soát băng thông
– Cấp phép thời gian
– Chống phishing
– Phát hiện mã độc và botnet qua các kết nối mạng
– Hỗ trợ tìm kiếm an toàn tại mức mạng
– Thiết lập chính sách kép cho thời gian làm việc và thời gian nghỉ

– Xác thực dựa trên địa chỉ IP
– Xác thực dựa trên mật khẩu
– Xác thực dựa trên LDAP
– Đăng nhập một lần với Active Directory
– Chặn theo các nhóm tên miền
– Không giới hạn số lượng phân nhóm
– Tích hợp giao diện đồ họa trên webserver
– Hiển thị hình ảnh giúp theo dõi và tạo báo cáo
– Báo cáo theo từng người dùng
– Chạy trên nhiều nền tảng Windows, Linux, Mac OS
– Thiết lập danh sách trắng/danh sách đen theo tên miền và từ khóa
– Tìm kiếm theo nhiều điều kiện trên các log truy vấn DNS
– Hỗ trợ tên miền quốc tế
– Cảnh báo qua thư điện tử khi phát hiện sự cố
– Xuất ra các file theo định dạng Syslog
– Lọc trên HTTPS hoặc SSL