Tải phần mềmCác bộ cài NxFilter phiên bản mới nhất

26/11/2018, nxfilter-4.3.3.1.exe, [mirror] – 24.76M | changelog
26/11/2018, nxfilter-4.3.3.1.deb, [mirror] – 24.43M | changelog
26/11/2018, nxfilter-4.3.3.1.zip, [mirror] – 27.68M | changelog
26/11/2018, nxcloud-4.3.3.1.exe – 26.63M | changelog
26/11/2018, nxcloud-4.3.3.1.zip – 29.56M | changelog
20/08/2018, nxrelay-2.5.1.exe – 4.42M | changelog
20/08/2018, nxrelay-2.5.1.zip – 4.56M | changelog

* Gói cài đặt RPM, tải bộ cài RPM

Các bộ cài phần mềm agent phiên bản mới nhất

05/09/2018, cxlogon-win-1.0.2.msi – 2.36M | changelog
03/12/2018, cxlogon-mac-1.0.2.pkg – 4.41M | changelog
30/05/2018, nxclient-9.1.3.exe – 6.13M | changelog
05/09/2018, nxupdate-9.0.3.exe – 1.4M | changelog
05/09/2018, nxmapper-4.0.5.exe – 1.41M | changelog
21/08/2018, nxlogon-1.0-p1.zip – 103K
21/6/2018, vxlogon-1.2.zip – 811B
08/06/2018, NxForward on Chrome Web Store
25/09/2018, NxBlock on Chrome Web Store

Khi cập nhật NxFilter từ các phiên bản cũ

  1. Tắt NxFilter.
  2. Ghi đè các file trong thư mục NxFilter đã được cài đặt trong Windows.
  3. Khởi động lại NxFilter

* NxFilter giữ các file cấu hình trong file DB riêng biệt, vì thế bạn sẽ không mất các cấu hình sau khi cập nhật NxFilter.