Jahaslist

Hướng dẫn mua bản quyền

Jahaslist là blacklist mặc định cho NxFilter. Chúng tôi cung cấp 30 ngày bản quyền miễn phí cho thử nghiệm và bản quyền cho 20 người dùng miễn phí trong gói NxFilter. Điều này có nghĩa là khi bạn cài đặt NxFilter bàn có thể sử dụng Jahaslist không có hạn chế nào trong vòng 30 ngày. Sau thời gian dùng thử, bạn sẽ chỉ được dùng bản miến phí với giới hạn là 20 người dùng. Nếu bạn có hơn 20 người dùng thì để có thể dùng tiếp bạn sẽ phải mua bản quyền để sử dụng Jahaslist.

Giá bản quyền của Jahaslist là 25.000 VNĐ/1 người dùng/1năm với mỗi gói là 50 người dùng. Chúng tôi có cung cấp gói giảm giá dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức mua với số lượng lớn. Nếu bạn muốn có thêm thông tin khuyến mại xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ‘hotro @ nxfilter.org.vn’.

Kích hoạt bản quyền

Sau khi trả tiền bản quyền, bạn sẽ nhận được file ‘license.lic’. Bạn cần copy nó vào trong thư mục ‘/nxfilter/conf’, sau đó lựa chọn nhập file bản quyền vào hệ thống trong giao diện tại ‘Category > System’ và khởi động lại NxFilter.

* Nếu bạn sử dụng NxFilter ở chế độ cluster, bạn chỉ cần nhập file bản quyền vào duy nhất máy chính (master). Trong trường hợp này bạn cần phải khởi động lại máy master.

Các thức đếm người sử dụng

NxFilter đếm số người đăng nhập hệ thống hoặc địa chỉ IP khách trên cơ sở hoạt động hàng ngày. Nếu một trong các yếu tố này vượt quá số người dùng được mua bản quyền, tất cả người dùng không bản quyền sẽ bị hiện thông tin là ‘bị chặn’ trên màn hình log. Và các tên miền được truy vấn bởi người dùng không bản quyền sẽ hiện thị thuộc nhóm ‘Unclassified’. Mặc dù vậy, bởi vì nó là một biện pháp cảnh báo, việc ngăn chặn này không thực sự xảy ra tại phía người dùng.

* Để tìm số lượng người dùng trong mạng, xem báo cáo sử dụng trong vòng 30 ngày tại ‘Report > Usage’.