Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua diễn đàn của chúng tôi và khuyến khích mọi người sử dụng diễn đàn. Mặc dù vậy, để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua thư điện tử hoặc một số cách khác theo yêu cầu cầu của khách hàng. Vì số lượng trả lời qua thư điện tử quá lớn, để hỗ trợ nhiều người dùng hơn chúng tôi sẽ chuyển các yêu cầu này lên diễn đàn.

Hiện tại, để phục vụ khách hàng muốn có hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn và muốn để các câu hỏi của mình ở chế độ riêng tư, chúng tôi có cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến (kể cả các khách hàng dùng bản miễn phí) với giá là 5.000.000 VNĐ/site/năm. Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ cung cấp qua thư điện tử tại ‘hotro @ nxfilter.org.vn’.

Khi bạn mua một bản quyền sử dụng hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận thông tin và đặt địa chỉ email của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Khi có vấn đề các bạn có thể liên lạc qua thư điện tử và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong vòng 1 vài giờ trong suốt thời gian làm việc (từ 8h00 đến 17h00).

Ngoài ra tại Hà Nội, hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ tại chỗ, gói dịch vụ bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế chính sách sử dụng Internet, xây dựng báo cáo tình hình sử dụng Internet trong đơn vị, báo cáo về các hoạt động của mạng máy tính ma được ghi nhận bởi hệ thống NxFilter và gói hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức. Nếu quý khách quan tâm đến dịch vụ này xin vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết.