CloudList

Hướng dẫn mua bản quyền

Chúng tôi cung cấp cloud của đối tác thứ 3 dựa trên blacklist. Chúng gồm hơn 30 triệu tên miền đã được phân loại. Chúng tôi cung cấp 30 ngày bản quyền miễn phí Cloudlist cho thử nghiệm trong gói NxFilter.

Giá là 75.000/người dùng/năm (3 USD/user/year) theo gói 50 người dùng. Chúng tôi có cung cấp gói giảm giá dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức mua với số lượng lớn. Nếu bạn muốn có thêm thông tin khuyến mại xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ‘hotro @ nxfilter.org.vn’.

Kích hoạt bản quyền

Sau khi trả tiền bản quyền, bạn sẽ nhận được file ‘license.lic’. Bạn cần copy nó vào trong thư mục ‘/nxfilter/conf’, sau đó lựa chọn nhập file bản quyền vào hệ thống trong giao diện tại ‘Category > System’ và khởi động lại NxFilter.

* WNếu bạn sử dụng NxFilter ở chế độ cluster, bạn chỉ cần nhập file bản quyền vào duy nhất máy chính (master). Trong trường hợp này bạn cần phải khởi động lại máy master.

User counting

NxFilter đếm số người đăng nhập hệ thống hoặc địa chỉ IP khách trên cơ sở hoạt động hàng ngày. Nếu một trong các yếu tố này vượt quá số người dùng được mua bản quyền, tất cả người dùng không bản quyền sẽ bị hiện thông tin là ‘bị chặn’ trên màn hình log. Và các tên miền được truy vấn bởi người dùng không bản quyền sẽ hiện thị thuộc nhóm ‘Unclassified’. Mặc dù vậy, bởi vì nó là một biện pháp cảnh báo, việc ngăn chặn này không thực sự xảy ra tại phía người dùng.

* Để tìm số lượng người dùng trong mạng, xem báo cáo sử dụng trong vòng 30 ngày tại ‘Report > Usage’.